Đăng Ký Cáp quang VNPT

Đăng ký dịch vụ cáp quang VNPT

JA slide show
 
FTTC Internet cáp quang Internet cáp quang TPHCM
Khuyến mãi cáp quang VNPT TPHCM

Khuyến mãi Internet cáp quang VNPT FiberVNN

Từ ngày 01-09-2016

 • Tặng  50% -100% phí hoà mạng Internet cáp quang VNPT - FiberVNN
 • Tặng 20% - 25% cước sử dụng hàng tháng.
 • Tặng 01 IP tĩnh dành cho khách hàng có nhu cầu sử dụng từ gói F0+ trở lên (trị giá 200.000 đ/tháng).
 • Trang bị miễn phí Modem quang cao cấp - Wifi  và bảo hành miễn phí.
 • Tặng 50% cước sử dụng dịch vụ Truyền hình IPTV -MYTV Silver HD còn 40.000đ, MyTV GolHD còn 67.5000đ (đóng trước 6 tháng sử dụng 10 Tháng)
 • Gọi ngay hotline 0914.188.515-0919.30.20.70 -08.38.686.686 đăng ký Cáp quang VNPT

 

Tốc độ : 12M/12M

Đối tượng sử dụng: khách hàng cá nhân, Hộ gia đình

- Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 500.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng cước trước 6 tháng trở lên.

Tặng 50% phí hòa mạng còn 250.000đ cho khách hàng lắp mới.

Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 160.000đ/th.

Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 150.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

 

- Tốc độ : 18M/18M

- Đối tượng sử dụng: khách hàng cá nhân, Hộ gia đình

- Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 500.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng cước trước 6 tháng trở lên.

- Tặng 50% phí hòa mạng còn 250.000đ cho khách hàng lắp mới.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 180.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 168.750đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

 

- Tốc độ : 24M/24M

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng

- Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 500.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng cước trước 6 tháng trở lên.

- Tặng 50% phí hòa mạng còn 250.000đ cho khách hàng lắp mới.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 200.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 187.500đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

Hotline : 0914.188.515-0919.30.20.70 để đăng ký cáp quang vnpt


 

- Tốc độ : 30M/30M

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 500.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng cước trước 6 tháng trở lên.

- Tặng 50% phí hòa mạng còn 250.000đ cho khách hàng lắp mới.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 240.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 225.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

 

 

- Tốc độ : 40M/40M

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 1.000.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng cước trước 6 tháng trở lên.

- Tặng 50% phí hòa mạng còn 500.000đ cho khách hàng lắp mới.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 360.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 337.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart


- Tốc độ : 50M/50M

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 1.000.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng cước trước 6 tháng trở lên.

- Tặng 50% phí hòa mạng còn 500.000đ cho khách hàng lắp mới.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 400.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 375.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart


 

- Tốc độ : 40M/40M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 512Kbps /512Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ .

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 640.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 600.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ /th

 


- Tốc độ : 50M/50M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 640Kbps /640Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 880.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 825.000đ/th

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng) cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th

 

 

- Tốc độ : 60M/60M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 640Kbps /640Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 1.120.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 1.050.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th


- Tốc độ : 70M/70M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 768Kbps /768Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 1.440.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 1.350.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th


 

- Tốc độ : 80M/80M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 1024Kbps /1024Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 2.560.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 2.400.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/th


 

- Tốc độ : 90M/90M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 1536Kbps/1536Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 4.400.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 4.125.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th

 

 

- Tốc độ : 100M/100M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 2048Kbps/2048Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 6.000.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 5.625.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th


 

- Tốc độ : 100M/100M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 3072Kbps/3072Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 8.000.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 7.500.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th

 

- Tốc độ : 120M/120M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 3072Kbps/3072Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 9.600.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 9.000.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th

 

 • Đặc biệt  tặng thêm 5% cước sử dụng cho các đối tượng sau:

 

- Khách hàng từ nhà mạng khác chuyển sang sử dụng Internet cáp quang VNPT

- khách hàng thuộc các đối tượng Y Tế

- Giáo dục

- Cơ Quan Đảng - Nhà nước

- Sinh viên

- CBCNV VNPT

- Chuyển từ MegaVNN sang

- khách hàng có thẻ thành viên của SG Coop Mart, CBCNV Coop Mart

- khách hàng lắp cùng lúc từ 3 đường trở lên.

 • * Tặng 100% phí hòa mạng cap quang vnpt cho các đối tượng sau:
 • - Khách hàng chuyển từ MegaVNN
 • - khách hàng từ nhà mạng khác chuyển qua
 • - khách hàng có thẻ thành viên của SG Coop Mart, CBCNV Coop Mart

* Khách hàng lắp đặt nhiều đường internet cáp quang, khách hàng diện rộng , sẽ có chính sách khuyến mãi ưu đãi hơn rất nhiều. (chi tiết vui lòng liên hệ),

- Thời gian lắp đặt cáp quang VNPT -FiberVNN theo yêu cầu của khách hàng.


 • Chiết khấu cho khách hàng thanh toán trả trước như sau

-  Khách hàng trả trước 6 tháng được miễn phí hòa mạng , tặng 1 tháng cước và tháng hòa mạng

-  Khách hàng trả trước 12 tháng được miễn phí hòa mạng, tặng 2 tháng cước và tháng hòa mạng

 

Gọi ngay Hotline : 0914.188.515-0919.30.20.70-08.38.686.686 để đăng ký Cáp quang VNPT với các ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, lắp đặt cực nhanh.

*Khách hàng được chọn 1 trong các quà tặng sau:

- Tặng 100% cước sử dụng dịch vụ Truyền hình kỹ thuật số của VNPT MYTV-Basic (60 Kênh)
- Tặng 50% cước sử dụng dịch vụ Truyền Hình kỹ thuật số của VNPT MYTV - GoldHD (trả trước 6 tháng sử dụng 10 tháng )
- Tặng Sim Vinaphone 3G miễn phí trải nghiệm 2 tháng (giảm 50% cước sử dụng còn 35.000đ/th)
- Tặng gói cước ĐTCĐ 28K, 250K


Download bảng giá cước chi tiết tai đây

**Tặng thêm đối với các khách hàng là Đại lý Internet công cộng sử dụng dịch vụ FiberVNN của VNPT**

- Cấp miễn phí Giấy chứng nhận là đại lý Internet của VNPT.

 

Vui lòng gọi hotline:  0914.188.515- 0919.30.20.70 - 08.38.686.686 Để đăng ký lắp Internet nhanh, ổn định và ưu đãi hấp dẫn.

 

Lưu ý:

- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

- Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ là 24 tháng.

 

Tư vấn trực tuyến0888.554.555

091.9988.661

0945.160.260

08.38.686.686

Quảng cáo

cap quang vnpt fm 200K, internet cap quang fm 200K, internet cap quang 200k, cap quang vnpt 12 m 200k

3g cho Ipad, 3g Vinaphone, sim 3G gia rẻ, vinaphone 3 G cho ipad

 

Thống kê web

Các thành viên : 15440
Content : 113
Liên kết web : 6
Số lần xem bài viết : 201428

Thăm dò ý kiến

Bạn biết website đăng ký ftth từ?