JS Travel Kit - шаблон joomla Новости

VNPT VINAPHONE TP. HCM

  

0886.00.11.66

Khuyến mãi cáp quang VNPT TPHCM

Khuyến mãi Internet cáp quang VNPT FiberVNN

Từ ngày 01-09-2016

 • Tặng  50% -100% phí hoà mạng Internet cáp quang VNPT - FiberVNN
 • Tặng 20% - 25% cước sử dụng hàng tháng.
 • Tặng 01 IP tĩnh dành cho khách hàng có nhu cầu sử dụng từ gói F0+ trở lên (trị giá 200.000 đ/tháng).
 • Trang bị miễn phí Modem quang cao cấp - Wifi  và bảo hành miễn phí.
 • Tặng 50% cước sử dụng dịch vụ Truyền hình IPTV -MYTV Silver HD còn 40.000đ, MyTV GolHD còn 67.5000đ (đóng trước 6 tháng sử dụng 10 Tháng)
 • Gọi ngay hotline 0914.188.515-0919.30.20.70 -08.38.686.686 đăng ký Cáp quang VNPT

 

Tốc độ : 12M/12M

Đối tượng sử dụng: khách hàng cá nhân, Hộ gia đình

- Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 500.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng cước trước 6 tháng trở lên.

Tặng 50% phí hòa mạng còn 250.000đ cho khách hàng lắp mới.

Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 160.000đ/th.

Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 150.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

 

 

- Tốc độ : 18M/18M

- Đối tượng sử dụng: khách hàng cá nhân, Hộ gia đình

- Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 500.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng cước trước 6 tháng trở lên.

- Tặng 50% phí hòa mạng còn 250.000đ cho khách hàng lắp mới.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 180.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 168.750đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

 

 

- Tốc độ : 24M/24M

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng

- Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 500.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng cước trước 6 tháng trở lên.

- Tặng 50% phí hòa mạng còn 250.000đ cho khách hàng lắp mới.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 200.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 187.500đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

 

Hotline : 0914.188.515-0919.30.20.70 để đăng ký cáp quang vnpt

 

 

- Tốc độ : 30M/30M

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 500.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng cước trước 6 tháng trở lên.

- Tặng 50% phí hòa mạng còn 250.000đ cho khách hàng lắp mới.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 240.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 225.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

 

 

- Tốc độ : 40M/40M

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 1.000.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng cước trước 6 tháng trở lên.

- Tặng 50% phí hòa mạng còn 500.000đ cho khách hàng lắp mới.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 360.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 337.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

 

 

- Tốc độ : 50M/50M

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 1.000.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng cước trước 6 tháng trở lên.

- Tặng 50% phí hòa mạng còn 500.000đ cho khách hàng lắp mới.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 400.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 375.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

 

 

- Tốc độ : 40M/40M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 512Kbps /512Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ .

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 640.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 600.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ /th

 


 

- Tốc độ : 50M/50M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 640Kbps /640Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 880.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 825.000đ/th

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng) cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th

 

 

 

- Tốc độ : 60M/60M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 640Kbps /640Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 1.120.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 1.050.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th

 

 

- Tốc độ : 70M/70M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 768Kbps /768Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 1.440.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 1.350.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th

 

 

 

- Tốc độ : 80M/80M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 1024Kbps /1024Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 2.560.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 2.400.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/th

 

 

 

- Tốc độ : 90M/90M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 1536Kbps/1536Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 4.400.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 4.125.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th

 

 

 

- Tốc độ : 100M/100M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 2048Kbps/2048Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 6.000.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 5.625.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th

 

 

- Tốc độ : 100M/100M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 3072Kbps/3072Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 8.000.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 7.500.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th

 

 

- Tốc độ : 120M/120M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 3072Kbps/3072Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 9.600.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 9.000.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th

 

 • Đặc biệt  tặng thêm 5% cước sử dụng cho các đối tượng sau:

 

- Khách hàng từ nhà mạng khác chuyển sang sử dụng Internet cáp quang VNPT

- khách hàng thuộc các đối tượng Y Tế

- Giáo dục

- Cơ Quan Đảng - Nhà nước

- Sinh viên

- CBCNV VNPT

- Chuyển từ MegaVNN sang

- khách hàng có thẻ thành viên của SG Coop Mart, CBCNV Coop Mart

- khách hàng lắp cùng lúc từ 3 đường trở lên.

 • * Tặng 100% phí hòa mạng cap quang vnpt cho các đối tượng sau:
 • - Khách hàng chuyển từ MegaVNN
 • - khách hàng từ nhà mạng khác chuyển qua
 • - khách hàng có thẻ thành viên của SG Coop Mart, CBCNV Coop Mart

* Khách hàng lắp đặt nhiều đường internet cáp quang, khách hàng diện rộng , sẽ có chính sách khuyến mãi ưu đãi hơn rất nhiều. (chi tiết vui lòng liên hệ),

- Thời gian lắp đặt cáp quang VNPT -FiberVNN theo yêu cầu của khách hàng.

 

 • Chiết khấu cho khách hàng thanh toán trả trước như sau

-  Khách hàng trả trước 6 tháng được miễn phí hòa mạng , tặng 1 tháng cước và tháng hòa mạng

-  Khách hàng trả trước 12 tháng được miễn phí hòa mạng, tặng 2 tháng cước và tháng hòa mạng

 

Gọi ngay Hotline : 0914.188.515-0919.30.20.70-08.38.686.686 để đăng ký Cáp quang VNPT với các ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, lắp đặt cực nhanh.

*Khách hàng được chọn 1 trong các quà tặng sau:

- Tặng 100% cước sử dụng dịch vụ Truyền hình kỹ thuật số của VNPT MYTV-Basic (60 Kênh)
- Tặng 50% cước sử dụng dịch vụ Truyền Hình kỹ thuật số của VNPT MYTV - GoldHD (trả trước 6 tháng sử dụng 10 tháng )
- Tặng Sim Vinaphone 3G miễn phí trải nghiệm 2 tháng (giảm 50% cước sử dụng còn 35.000đ/th)
- Tặng gói cước ĐTCĐ 28K, 250K

 

Download bảng giá cước chi tiết tai đây

**Tặng thêm đối với các khách hàng là Đại lý Internet công cộng sử dụng dịch vụ FiberVNN của VNPT**

- Cấp miễn phí Giấy chứng nhận là đại lý Internet của VNPT.

 

Vui lòng gọi hotline:  0914.188.515- 0919.30.20.70 - 08.38.686.686 Để đăng ký lắp Internet nhanh, ổn định và ưu đãi hấp dẫn.

 

Lưu ý:

- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

- Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ là 24 tháng.

Khuyến mãi cáp quang VNPT TPHCM

Khuyến mãi Internet cáp quang VNPT FiberVNN

Từ ngày 01-09-2016

 • Tặng  50% -100% phí hoà mạng Internet cáp quang VNPT - FiberVNN
 • Tặng 20% - 25% cước sử dụng hàng tháng.
 • Tặng 01 IP tĩnh dành cho khách hàng có nhu cầu sử dụng từ gói F0+ trở lên (trị giá 200.000 đ/tháng).
 • Trang bị miễn phí Modem quang cao cấp - Wifi  và bảo hành miễn phí.
 • Tặng 50% cước sử dụng dịch vụ Truyền hình IPTV -MYTV Silver HD còn 40.000đ, MyTV GolHD còn 67.5000đ (đóng trước 6 tháng sử dụng 10 Tháng)
 • Gọi ngay hotline 0914.188.515-0919.30.20.70 -08.38.686.686 đăng ký Cáp quang VNPT

 

Tốc độ : 12M/12M

Đối tượng sử dụng: khách hàng cá nhân, Hộ gia đình

- Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 500.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng cước trước 6 tháng trở lên.

Tặng 50% phí hòa mạng còn 250.000đ cho khách hàng lắp mới.

Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 160.000đ/th.

Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 150.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

 

 

- Tốc độ : 18M/18M

- Đối tượng sử dụng: khách hàng cá nhân, Hộ gia đình

- Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 500.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng cước trước 6 tháng trở lên.

- Tặng 50% phí hòa mạng còn 250.000đ cho khách hàng lắp mới.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 180.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 168.750đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

 

 

- Tốc độ : 24M/24M

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng

- Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 500.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng cước trước 6 tháng trở lên.

- Tặng 50% phí hòa mạng còn 250.000đ cho khách hàng lắp mới.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 200.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 187.500đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

 

Hotline : 0914.188.515-0919.30.20.70 để đăng ký cáp quang vnpt

 

 

- Tốc độ : 30M/30M

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 500.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng cước trước 6 tháng trở lên.

- Tặng 50% phí hòa mạng còn 250.000đ cho khách hàng lắp mới.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 240.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 225.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

 

 

- Tốc độ : 40M/40M

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 1.000.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng cước trước 6 tháng trở lên.

- Tặng 50% phí hòa mạng còn 500.000đ cho khách hàng lắp mới.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 360.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 337.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

 

 

- Tốc độ : 50M/50M

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng (trị giá 1.000.000đ) nếu chuyển từ MegaVNN, hoặc khách hàng đóng cước trước 6 tháng trở lên.

- Tặng 50% phí hòa mạng còn 500.000đ cho khách hàng lắp mới.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 400.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 375.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

 

 

- Tốc độ : 40M/40M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 512Kbps /512Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ .

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 640.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 600.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ /th

 


 

- Tốc độ : 50M/50M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 640Kbps /640Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 880.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 825.000đ/th

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng) cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th

 

 

 

- Tốc độ : 60M/60M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 640Kbps /640Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 1.120.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 1.050.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th

 

 

- Tốc độ : 70M/70M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 768Kbps /768Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 1.440.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 1.350.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th

 

 

 

- Tốc độ : 80M/80M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 1024Kbps /1024Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 2.560.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 2.400.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/th

 

 

 

- Tốc độ : 90M/90M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 1536Kbps/1536Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 4.400.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 4.125.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th

 

 

 

- Tốc độ : 100M/100M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 2048Kbps/2048Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 6.000.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 5.625.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th

 

 

- Tốc độ : 100M/100M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 3072Kbps/3072Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 8.000.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 7.500.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th

 

 

- Tốc độ : 120M/120M

- Tốc độ quốc tế tối thiểu : 3072Kbps/3072Kbps

- Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng khách hàng tại TPHCM

- Tặng 100% phí hòa mạng trị giá 1.000.000đ.

- Trang bị miễn phí Router quang cao cấp, tốc độ cực mạnh, có WIFI

- Giảm 20% cước sử dụng(CK 24 tháng), còn 9.600.000đ/th.

- Giảm 25% cước sử dụng (CK 24 tháng), còn 9.000.000đ/th cho Khách hàng Từ nhà cung cấp khác, chuyển từ MegaVNN, đăng ký từ 3 thuê bao trở lên, Y tế, Giáo dục, Cơ quan Đảng- nhà nước, Sinh viên, CBCNV VNPT, KH có thẻ thành viên, CBCNV SGCoop Mart

- Tặng 1 số điện thoại bàn dễ nhớ  (trị giá 3, 5 triệu đồng)

- Tặng 1 IP tĩnh trị giá 200.000đ/ th

 

 • Đặc biệt  tặng thêm 5% cước sử dụng cho các đối tượng sau:

 

- Khách hàng từ nhà mạng khác chuyển sang sử dụng Internet cáp quang VNPT

- khách hàng thuộc các đối tượng Y Tế

- Giáo dục

- Cơ Quan Đảng - Nhà nước

- Sinh viên

- CBCNV VNPT

- Chuyển từ MegaVNN sang

- khách hàng có thẻ thành viên của SG Coop Mart, CBCNV Coop Mart

- khách hàng lắp cùng lúc từ 3 đường trở lên.

 • * Tặng 100% phí hòa mạng cap quang vnpt cho các đối tượng sau:
 • - Khách hàng chuyển từ MegaVNN
 • - khách hàng từ nhà mạng khác chuyển qua
 • - khách hàng có thẻ thành viên của SG Coop Mart, CBCNV Coop Mart

* Khách hàng lắp đặt nhiều đường internet cáp quang, khách hàng diện rộng , sẽ có chính sách khuyến mãi ưu đãi hơn rất nhiều. (chi tiết vui lòng liên hệ),

- Thời gian lắp đặt cáp quang VNPT -FiberVNN theo yêu cầu của khách hàng.

 

 • Chiết khấu cho khách hàng thanh toán trả trước như sau

-  Khách hàng trả trước 6 tháng được miễn phí hòa mạng , tặng 1 tháng cước và tháng hòa mạng

-  Khách hàng trả trước 12 tháng được miễn phí hòa mạng, tặng 2 tháng cước và tháng hòa mạng

 

Gọi ngay Hotline : 0914.188.515-0919.30.20.70-08.38.686.686 để đăng ký Cáp quang VNPT với các ưu đãi cực kỳ hấp dẫn, lắp đặt cực nhanh.

*Khách hàng được chọn 1 trong các quà tặng sau:

- Tặng 100% cước sử dụng dịch vụ Truyền hình kỹ thuật số của VNPT MYTV-Basic (60 Kênh)
- Tặng 50% cước sử dụng dịch vụ Truyền Hình kỹ thuật số của VNPT MYTV - GoldHD (trả trước 6 tháng sử dụng 10 tháng )
- Tặng Sim Vinaphone 3G miễn phí trải nghiệm 2 tháng (giảm 50% cước sử dụng còn 35.000đ/th)
- Tặng gói cước ĐTCĐ 28K, 250K

 

Download bảng giá cước chi tiết tai đây

**Tặng thêm đối với các khách hàng là Đại lý Internet công cộng sử dụng dịch vụ FiberVNN của VNPT**

- Cấp miễn phí Giấy chứng nhận là đại lý Internet của VNPT.

 

Vui lòng gọi hotline:  0914.188.515- 0919.30.20.70 - 08.38.686.686 Để đăng ký lắp Internet nhanh, ổn định và ưu đãi hấp dẫn.

 

Lưu ý:

- Giá trên chưa bao gồm 10% VAT.

- Thời gian cam kết sử dụng dịch vụ là 24 tháng.

Khuyến Mãi lăp dặt Internet cap quang VNPT tai TPHCM


Đăng ký Internet cáp quang vnpt HCM


Internet Cáp quang VNPT

Bạn muốn đăng ký lắp đặt cáp quang VNPT,  hãy gọi ngay đến tổng đài lắp đặt cáp quang VNPT: 0919.302090 để đăng ký lắp đặt Internet cáp quang VNPT với chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn:

Vnpt TP. Hồ Chí Minh đang có chương trình khuyến mãi lắp đặt internet cáp quang VNPT cho khách hàng muốn lắp đặt Internet cáp quang VNPT từ ngày 05/11/2012 đến 19/12/2012.

 

Internet cáp quang vnpt

Lắp đặt internet cáp quang VNPT hãy gọi ngay đến gọi ngay đến tổng đài lắp đặt ineternet cáp quang vnpt : 0919.302070 để được tư vấn chương trình khuyến mãi

Lắp đặt cáp quang vnpt

 

 

VNPT tự hào là nhà cung cấp dịch vụ internet số một tại Việt Nam với đường truyền ổn định, băng thông rộng, Quý khách có nhu cầu lắp mạng vnpt xin vui lòng liên hệ theo Hotline: 0919.302070  để được tư vấn và ký hợp đồng tại nhà.

 

 

Khuyến mãi Internet cáp quang VNPT Quận 2, TPHCM

Khuyến Mãi Lắp đặt Internet VNPT tại Quận 2- TPHCM từ ngày 1-9-2016 như sau:

- Tặng 50% đến 100% Phí hòa mạng Internet VNPT Quận 2

- Tặng 20% đến 25% Cước sử dụng hàng tháng

- Tặng IP tĩnh cho khách hàng lắp đặt Internet VNPT Quận 2 từ gói F0 -> F8

Vui lòng liên hệ Hotline : 0919.30.20.70 -- 0914.188.515 -- 08.38.686.686

Chi tiết bảng giá cước như sau Internet cáp quang VNPT tại Quận 2, TPHCM:

Tặng thêm 5% cho các khách hàng sau đăng ký lắp đặt Cáp quang VNPT tại Quận 2 TPHCM :

- Khách hàng diện rộng : tối thiểu 3 đường trở lên.

- Khách hàng thuộc ngành Giáo dục đăng ký cáp quang VNPT

-  Khách hàng thuộc cơ quan Đảng, nhà nước

-  Khách hàng thuộc Y tế, Sinh Viên, CBCNV-VNPT

- Từ nhà mạng khác chuyển sang sử dụng Internet cap quang VNPT
- Khách hàng chuyển từ MegaVNN sang sử dụng Internet cap quang VNPT.
Vui lòng liên hệ Hotline : 0919.30.20.70 --0914.188.515 - 08.38.686.686 để tư vấn và làm hợp đồng lắp đặt Internet VNPT Quận 2, TPHCM tận nơi
 

Khuyến mãi lắp mạng wifi và truyền hình, đăng ký combo wifi và truyền hình VNPT

Khuyến mãi lắp mạng wifi và truyền hình VNPT HCM

Tư vấn đăng ký mạng wifi và truyền hình VNPT giá rẻ nhất,tốc gồm 130 Kênh tivi SD và HD, lắp đặt trong ngày, trang bị modem wifi và đầu thu miễn phí. Liên hệ 091.9988.661- 0888.554.555

Nhu cầu đăng ký mạng wifi và truyền hình VNPT  tích hợp combo để làm việc, học tập và giải trí ngày càng thiết thực không những tiện lợi mà còn tiết kiệm về chi phí cho hộ gia đình tại Tp.HCM. Nhằm tri ân khách hàng VNPT cho ra mắt gói cước combo tích hợp internet wifi và truyền hình HD với đường truyền cáp quang tốc độ cao 30Mps và 130 kênh tivi chuẩn (có kênh HD, kho phim, ca nhạc, thiếu nhi, karaoke....). Giảm 20% cước cho khách hàng trả trước 6 tháng gói cước combo, trang bị miễn phí modem wifi và đầu thu tivi cho khách hàng đăng ký vào ngày thứ 3 và thứ 5 hằng tuần.

Gọi ngay Hotline  091.9988.661- 0888.554.555 Mr.Hoàng quý khách hàng sẽ được trãi nghiệm những dịch vụ tốt nhất từ VNPT như khuyến mãi giá cước rẻ nhất, đội ngũ lắp đặt nhanh chóng và chuyên nghiệp, hỗ trợ lắp đặt và làm hồ sơ tại nhà. Và đặc biệt quý khách sẽ được bảo hành dịch vụ trọn đời nếu quý gọi cho Mr.Hoàng  theo hostline này.

Đăng ký mạng wifi và truyền hình VNPT, khuyến mãi lắp mạng wifi và truyền hình giá rẻ nhất

Nhà mạng VNPT đã có hạ tầng lắp đặt mạng tại khắp các quận huyện trong Tp.HCM, chương trình khuyến mãi kéo dài đến hết tháng 10/2018, vì vậy quý khách hàng có nhu cầu lắp mạng wifi và truyền hình VNPT hãy yên tâm giá cước ưu đãi sẽ rẻ hơn từ 5-10% so với giá thị trường.

 

Lắp mạng wifi và truyền hình VNPT gói cước căn bản

 

--- Gói căn bản 1: Internet wifi Fiber20 + Truyền hình MyTV Gold HD

- Đường truyền cáp quang tốc độ 20Mps.

- 130 kênh truyền hình căn bản (SD,HD, kho ứng dụng thiếu nhi, karaoke, ca nhac...)

- Giá cước sử dụng 357.000/tháng.

- Trả  trước 6 tháng giảm còn 293.000/tháng.

- Trả trước 12 tháng giảm còn 275.500/tháng.

- Khách hàng trả trước từ 6 tháng trở lên sẽ được miễn phí lắp đặt, trang bi modem wifi và đầu thu HD miễn phí.

 

--- Gói căn bản 2: Internet wifi Fiber30 + Truyền hình MyTV Gold HD

- Đường truyền cáp quang tốc độ 30Mps.

- 130 kênh truyền hình căn bản (SD,HD, kho ứng dụng thiếu nhi, karaoke, ca nhac...)

- Giá cước sử dụng 401.000/tháng.

- Trả  trước 6 tháng giảm còn 329.000/tháng.

- Trả trước 12 tháng giảm còn 308.500/tháng.

- Khách hàng trả trước từ 6 tháng được miễn phí lắp đặt, trang bị modem wifi và đầu thu HD miễn phí.

 

--- Gói căn bản 3: Internet wifi Fiber35 + Truyền hình MyTV Gold HD

- Đường truyền cáp quang tốc độ 30Mps.

- 130 kênh truyền hình căn bản (SD,HD, kho ứng dụng thiếu nhi, karaoke, ca nhac...)

- Giá cước sử dụng 412.000/tháng.

- Trả  trước 6 tháng giảm còn 337.500/tháng.

- Trả trước 12 tháng giảm còn 317.000/tháng.

- Khách hàng trả trước từ 6 tháng được miễn phí lắp đặt, trang bị modem wifi và đầu thu HD miễn phí.

Chương trình khuyến mãi lắp mạng wifi và truyền hình gói cước cao cấp

- Nhằm nâng cao chức lượng dịch vụ đem lại những trãi nghiệm cao cấp hơn để khách hàng yêu mến và hài lòng với chất lượng dịch vụ. VNPT giới thiệu gói cước nâng cấp là  Home, Spot, Titan. Hãy yên tâm về cước phí vì VNPT sẽ thay bạn làm điều này, chỉ cần thêm không quá 20k là quý khách hàng có ngay phiên bản nâng cấp trong 2018 này.

 

Bảng giá khuyến mãi đăng ký mạng wifi và truyền hình gói cước cao cấp

--- Gói cước truyền hình cao cấp Home.

- Gồm 130 kênh truyền hình cơ bản + chùm 17 kênh VTV CAB

- Miễn phí đầu thu HD khi khách hàng trả trước 6 tháng cước sử dụng cả 2 dịch vụ .

- Chiết khấu với khách hàng trả trước.

 - Ngoài ra khách hàng có thể mua thêm nhiều dịch vụ giải trí khác trên bộ giải mã.

 

--- Gói cước truyền hình cao cấp Spot

- Gồm 130 kênh truyền hình cơ bản + 8 kênh K+

- Miễn phí đầu thu HD khi khách hàng trả trước 6 tháng cước sử dụng cả 2 dịch vụ.

- Chiết khấu với khách hàng trả trước.

- Ngoài ra khách hàng có thể mua thêm nhiều dịch vụ giải trí khác trên bộ giãi mã.

 

--- Gói cước truyền hình cao cấp TiTan

- Gồm 130 kênh truyền hình cơ bản + 8 kênh K+ 17 kênh VTV CAB

- Miễn phí đầu thu HD khi khách hàng trả trước 6 tháng cước sử dụng cả 2 dịch vụ.

- Chiết khấu với khách hàng trả trước.

- Ngoài ra khách hàng có thể mua thêm nhiều dịch vụ giải trí khác trên bộ giãi mã.

 

Hotline tư vấn và Đăng ký mạng wifi và truyền hình VNPT

Khuyến mãi áp dụng vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần

091.9988.661 - 0888.554.555

Zalo/Viber:  091.9988.661 - 0888.554.555

CÁC DỊCH VỤ VNPT ĐANG CUNG CẤP

Trung Tâm Kinh doanh

 VNPT TP.Hồ Chí Minh

121 Pasteur Phường 6 Quận 3

0886.00.11.66 - 028.38.686.686

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    https://vnpthcmc.vn/

    http://vnpt-vinaphone.net/

 

Tin tức

Thủ tướng thăm khu vực kỹ thuật của VNPT tại Hội nghị Mỹ - Triều

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm khu vực kỹ thuật của VNPT tại Trung tâm Báo chí Quốc tế Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 năm...

Chuyển mạng giữ số sang VinaPhone được ưu đãi những gì?

Từ ngày 16/11/2018, thuê bao di động trả sau các nhà mạng tại Việt Nam đã có thể chuyển đổi nhà mạng sử dụng mà không cần phải thay đổi...

Tuyển dụng "Nhân viên bán hàng dịch vụ VNPT"

TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT TP. HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG “NHÂN VIÊN BÁN HÀNG DỊCH VỤ VNPT” Trung tâm Kinh...

Chuyển mạng sang VinaPhone giữ nguyên số chỉ với 5 bước

Chuyển mạng giữ nguyên số MNP (Mobile Number Portability) đã chính thức bắt đầu áp dụng cho 3 nhà mạng lớn tại Việt Nam từ 16/11/2018, ngoài những gói cước...

My VNPT - quản lý tất cả dịch vụ viễn thông

Nếu như trước đây Khách hàng cần phải nhớ thông tin để đến hạn thanh toán cước các dịch vụ viễn thông như internet cáp quang, truyền hình, điện thoại...

Tư vấn trực tuyến

          
    0886.00.11.66
 
           
  (028) 38.686.686
   
     Báo hư - Sự cố
       (028) 800126
          (028) 119